Suntory

EN TH

ติดตามเราได้ที่

EN TH
Back

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ส่งท้ายความสำเร็จแคมเปญ “มันส์ ไม่ ทิ้ง”

February 07, 2024

กรุงเทพฯ 8 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ และ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด (เป๊ปซี่โค ประเทศไทย) โดยนางสาวบุษบา วงศ์นภาไพศาล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่งท้ายความสำเร็จของแคมเปญ “มันส์ ไม่ ทิ้ง” การจัดการขยะเต็มรูปแบบ (Entire Waste Management) ในงานเทศกาลดนตรี      เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 13” โดยนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล ได้แก่ขวดพลาสติก PET และกระป๋องอะลูมิเนียม ไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ เปลมุ้ง ฟลายชีทกันฝน เตาแก๊สสนาม และแก๊สกระป๋อง รวมมูลค่ากว่า 69,000 บาท ให้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีนายชัยยา ห้วยหงส์ทอง (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่อุทยาน

 นอกจากนี้ ยังส่งมอบถังคัดแยกขวดพลาสติก PET จำนวน 50 ถัง ที่ใช้ในงาน เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 13” ให้แก่ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ โดยมีนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้กับองค์กรในพื้นที่ อาทิ โรงเรียน วัด ร้านอาหาร มุ่งส่งเสริมการคัดแยกขวดพลาสติก PET เพื่อการรีไซเคิล

 กิจกรรมคัดแยกขยะภายใต้แคมเปญ มันส์ ไม่ ทิ้ง ในงานเทศกาลดนตรี “เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 สามารถคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมได้ทั้งสิ้น 5,035 กิโลกรัม ประกอบด้วยขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว 1,795 กิโลกรัม กระป๋องอะลูมิเนียม 1,075  กิโลกรัม ขยะเศษอาหาร 705 กิโลกรัม และขยะทั่วไปอีก 1,460 กิโลกรัม

OTHER NEWS

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ผนึกกำลัง ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านโครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เชื่อมั่นคุณค่าและศักยภาพของ "ผู้หญิง" ร่วมสร้างความเสมอภาคและขับเคลื่อนองค์กรผ่านวัฒนธรรมองค์กร DE&I

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจรักษ์น้ำ ผ่านกิจกรรม “คน น้ำ ดี” และโครงการ “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ”