ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ทั้งหมด 12 รายการ

Card image cap
'Mizu To Ikiru' จากปรัชญาสู่การปฏิบัติของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค

โดยจับมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และการสร้างแนวกันไฟป่า ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Card image cap
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค จับมือ ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ ข.ขวด ไปรีไซเคิล

เปิดตัวเครื่องรีไซเคิลขวด PET (ReFun Machine) ภายใต้โครงการ ข.ขวด ไปรีไซเคิล เพื่อมุ่งมั่นผลักดันการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

Card image cap
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กร “การเป็นผู้ให้” ผนึกกำลังพนักงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

มุ่งปลูกฝังพนักงานให้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรม "Helping Hands"

Card image cap
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) สู้ภัยโควิด-19 ร่วมใจตอบแทนสังคม

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด ผนึกกำลังร่วมกับ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มูลนิธิเป๊ปซี่โคและมูลนิธิรักษ์ไทย

Card image cap
‘ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค’ จับมือ ‘วงษ์พาณิชย์’

รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET

Card image cap
‘ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค’ ลีฟวิ่ง วิท วอเตอร์ (Living with Water)

ผนึกกำลังอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน

Card image cap
พนักงานซันโทรี่ เป๊ปซี่โค โรงงานสระบุรีร่วมพลังจิตอาสาวันมาฆบูชา

“เราทำความดีด้วยหัวใจ“

Card image cap
“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ร่วมกับ “มูลนิธิรักษ์ไทย”

ลงนามความร่วมมือในโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน

Card image cap
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 “อมตะ จูเนียร์ วีค 2019” 

Card image cap
ซันโทรี่-เป๊ปซี่โค-ส่งน้ำดื่มอควาฟิน่า-ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ-4.0

ส่งเสริมการลดภาระค่าครองชีพและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ

Card image cap
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก

เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Card image cap
“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” สานรัก ปันสุข สู่ป่าชุมชน

นำพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกป่าและเพาะพันธุ์ต้นกล้า