คณะผู้บริหาร

Card image cap

โอเมอร์ มาลิค

Chief Executive Officer

Card image cap

สาลี่ กิ๊บสัน

Chief Financial Officer

Card image cap

ศิเรมอร ศุภจรรยา

Chief Marketing Officer

Card image cap

จรณชัย ศัลยพงษ์

Corporate Affairs Director

Card image cap

เพิ่มศักดิ์ ไกรสรพงษ์

Supply Chain Director

Card image cap

ทานุจ ชาดา

Sales Director

Card image cap

เพียงจิต ศรีประสาธน์

Chief HR Officer

Card image cap

โสภิตา สกุลเลิศผาสุข

Legal Counsel

Card image cap

ธนพร ติปปวงศ์

Head of Procurement

Card image cap

โอเมอร์ มาลิค

Chief Executive Officer

Card image cap

สาลี่ กิ๊บสัน

Chief Financial Officer

Card image cap

ศิเรมอร ศุภจรรยา

Chief Marketing Officer

Card image cap

จรณชัย ศัลยพงษ์

Corporate Affairs Director

Card image cap

เพิ่มศักดิ์ ไกรสรพงษ์

Supply Chain Director

Card image cap

ทานุจ ชาดา

Sales Director

Card image cap

เพียงจิต ศรีประสาธน์

Chief HR Officer

Card image cap

โสภิตา สกุลเลิศผาสุข

Legal Counsel

Card image cap

ธนพร ติปปวงศ์

Head of Procurement