คณะผู้บริหาร

Card image cap

อชิต โจชิ

Chief Executive Officer

Card image cap

อมานดีพ ซิงห์ ซาพรา

Chief Financial Officer

Card image cap

สมชัย เกตุชัยโกศล

Chief Marketing Officer

Card image cap

เพียงจิต ศรีประสาธน์

Chief HR & CA Officer

Card image cap

เพิ่มศักดิ์ ไกรสรพงษ์

Supply Chain Director

Card image cap

ทานุจ ชาดา

Sales Director

Card image cap

ธนพร ติปปวงศ์

Head of Procurement

Card image cap

โสภิตา สกุลเลิศผาสุข

Head of Legal

Card image cap

อชิต โจชิ

Chief Executive Officer

Card image cap

อมานดีพ ซิงห์ ซาพรา

Chief Financial Officer

Card image cap

สมชัย เกตุชัยโกศล

Chief Marketing Officer

Card image cap

เพียงจิต ศรีประสาธน์

Chief HR & CA Officer

Card image cap

เพิ่มศักดิ์ ไกรสรพงษ์

Supply Chain Director

Card image cap

ทานุจ ชาดา

Sales Director

Card image cap

ธนพร ติปปวงศ์

Head of Procurement

Card image cap

โสภิตา สกุลเลิศผาสุข

Head of Legal