สัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" คืออะไร

เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าอย่างเหมาะสม และช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรค NCDS ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการและได้รับการรับรอง จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


คุณค่าทางโภชนาการของ "กลุ่มเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ" คือ

1. ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 กรัม / เครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร และ

2. ปริมาณไขมันทั้งหมด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.6 กรัม / เครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร (เฉพาะชาปรุงสำเร็จ)

สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ คลิ๊กที่นี่