ALL YOUR
FAVORITE
FLAVORS.

Visit Site arrow

รสชาติ
ที่คุณชื่นชอบ

เกี่ยวกับ “เป๊ปซี่โค”

เป๊ปซี่โค คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีรายได้สุทธิประมาณ 63,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559 และเป็นเจ้าของ 22 แบรนด์ชั้นนำที่สร้างยอดขายรวมมูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยธุรกิจของเรา ซึ่งประกอบด้วย 5 แบรนด์หลักอันได้แก่ เครื่องดื่มเป๊ปซี่ มันฝรั่งทอดกรอบเลย์ เครื่องดื่มเกลือแร่เกเตอเรด น้ำผลไม้ทรอปิคานา และข้าวโอ๊ตเควกเกอร์

เป๊ปซี่โคยึดถือนโยบาย “ผลงานดี สำนึกดี” (Performance with Purpose) เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจผ่าน 3 เสาหลัก คือ การพัฒนาสินค้า (Product) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกและสิ่งแวดล้อม (Planet) และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (People) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pepsico.com

Visit Site arrow